× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ MSWiA w Katowicach

Okręgowa Komisja Lekarska - Komisja Lekarska MSWiA w Katowicach

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna pracy

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna pracy


Adres

32-7827200
Głowackiego 10
40-052 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1